Naast regulier onderhoud is grondige uitwendige CONTROLE op zichtbare gebreken bij bomen vereist. Verzwakte bomen brengen risico's met zich mee voor de mens. Tak- en stambreuk of ontworteling van bomen in de bebouwde kom kunnen ernstige schade of zelfs letsel tot gevolg hebben. De eigenaar van de bomen zal dan ook aansprakelijk gesteld worden.

Laat uw bomen dus regelmatig controleren!

Wij kunnen u helpen gevaarlijke plekken in uw bomen op te sporen. Om een boom goed te kunnen beoordelen op gebied van vitaliteit en conditie, moet men ten eerste een goedekennis hebben over bomen. Aan het uiterlijk van een boom kan men veel zien.

We keuren de bomen volgens de zogenaamde V.T.A.-methode (Visual Tree Assessment).Met deze methode kunnen op basis van risiconormen uitspraken worden gedaan over de veiligheid van de boom.

Een boom breekt meestal niet zomaar, maar geeft vaak signalen door uiterlijke kenmerken.We herkennen deze kenmerken en kunnen uit deze symptomen conclusies trekken.