Bomen vervullen vele belangrijke functies ! Het zijn de structuurdragers van het groen en hebben een goede begeleiding nodig om optimaal te kunnen functioneren. Er is de afgelopen jaren het één en ander veranderd op gebied van boomverzorging. Nieuwe inzichten in de biologie van de boom leren ons om bomen gezond te houden. Ondeskundigheid leidt soms tot onnodige en schadelijke gevolgen.

Afgestudeerd als biotechnoloog in 1999 heb ik "mijn passie voor bomen" gevolgd. In Nederland ben ik gedurende enkele jaren opgeleid als boomverzorger om uiteindelijk als "CERTIFIED EUROPEAN TREEWORKER" te eindigen. Dit certificaat garandeert kwaliteit enkennis op het gebied van bomen gaande van snoeien en groeiplaatsverbetering tot planten,controle en advies. Mijn streven is dan ook het optimaal behouden van ons bomenbestand!