Alles begint bij het PLANTEN van een boom. Er zijn ontzettend veel soorten, met elk hun soortspecifieke eigenschappen. Een goed advies bij aanplant is daarom van groot belang. Wij planten de gepaste bomen op deskundige wijze. Na de aanplant is begeleiding noodzakelijk om de boom te laten uitgroeien tot een gezonde volwassen boom.

Steeds vaker krijgen bomen een 'tweede' kans, door ze te VERPLANTEN. Zo kunnen waardevolle bomen toch nog behouden blijven. Het slagen van een boomverplanting vereist een goede kennis van zaken. Onze kennis van bomen en ondergrondse groeiomstandigheden biedt de beste garantie voor een geslaagde verplanting. Door een zorgvuldige voorbereiding een een goede nazorg garanderen wij een goed resultaat. Wij beschikken over de nodig kennis om bij verplanting een optimale biotoop te creƫren waarin de boom zich opnieuw kan vestigen. Dit alles zorgt voor grote slaagkans van de boom !